Odstąpienie od umowy

04. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży – www.medihurt.pl

MEDI-HURT MEDICAL PIOTR MANIEWSKI
Bednary 20A
96-330 Puszcza Mariańska
email: sklep@sterylni.pl
tel.: 600443334
………………………………., dnia ……………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Z poważaniem

……………………………….

http://www.sterylni.pl/img/cms/Odst%C4%85pienie%20od%20umowy.pdf